Μέλη

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη

Μέλη του Συλλόγου Γονέων μπορούν να γίνουν όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, αλλά και όλοι όσοι θα ήθελαν να μας υποστηρίξουν στο έργο και τις δράσεις μας.

Η ετήσια συνδρομή των μελών είναι 10 ευρώ, ενώ όλα τα χρήματα διατίθενται σε εθελοντικές/φιλανθρωπικές δράσεις, αλλά και για την υποστήριξη της λειτουργίας του Συλλόγου.

Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 11/12/2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας με συμμετοχή του 1/3 των ενεργών μελών μας. Συμπεριελάμβανε απολογισμό των πεπραγμένων, οικονομικό απολογισμό καθώς και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη για την προηγούμενη διαχειριστική χρήση.

 

Συζητήθηκαν οι επόμενες δράσεις και η συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου σε αυτές, με έμφαση στην ενημέρωση, εκπαίδευση των γονέων, καθώς και στις φιλανθρωπικές/εθελοντικές ενέργειες.