Μαθησιακές Δυσκολίες και κορονοϊός Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου;

admin

31 March 2021

No Comments

Home Μιλαμε με τους ειδικους

Μαθησιακές δυσκολίες & κορονοϊός.

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου;

Την περίοδο που διανύουμε η ζωή μας έχει μπει σε μια παύση. Όλοι λίγο πολύ προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, όμως είναι γεγονός πως υπάρχει μια μαζική παύση. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε διακοπές χωρίς την ανεμελιά των διακοπών. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να το μεταδίδουμε στα παιδιά και δεν χρειάζεται να το βιώνουμε ως κάτι άσχημο, αλλά ως μια πρόκληση μαζική και περαστική. 

 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μαθαίνουν με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, και χρειάζονται  ειδική μεταχείριση στο διδακτικό τους πρόγραμμα. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι ικανότητές τους μπορούν να βελτιωθούν αν η μάθησή τους προσαρμοστεί στο τρόπο με τον οποίο σκέφτονται.

 

Πριν παραθέσουμε οδηγίες για τη βοήθεια των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού ας αναφέρουμε τα σημαντικότερα Χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών στην ανάγνωση, στη γραφή και στη συμπεριφορά.

Στην Ανάγνωση.

 • Δυσκολία στο φωνολογικό επίπεδο της γλώσσας (σύμβολο – άκουσμα, αναγνώριση φθόγγων στη σωστή θέση)
 • Σύγχυση γραμμάτων (τ-π), αντιστροφή σειράς γραμμάτων (έτσι-έστι), παράλειψη γραμμάτων (στον-το), μάντεμα λέξεων (πάνε-πάει)
 • Αργός ρυθμός ανάγνωσης (λάθη σημασιολογικά & φωνολογικά) 
 • Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ίδια γράμματα (π.χ. νόμος – μόνος) 
 • Καθρεφτική ανάγνωση (π.χ.12 – 21) 
 • Έλλειψη προσωδίας, αγνόηση σημείων στίξης, χάσιμο σειράς 
 • Δυσκολία κατανόησης ανάγνωσης

Στη Γραφή.

 • Ακατάστατη, δυσανάγνωστη και ατελώς ευθυγραμμισμένη
 • Δυσορθογραφία (τα λάθη δεν είναι τα ίδια σε επαναλαμβανόμενες λέξεις)
 • Παραλήψεις, επαναλήψεις και αντιμεταθέσεις γραμμάτων στην ίδια λέξη (π.χ. κρεμάστρα – κρεμάρτα)
 • Καθρεφτική γραφή (π.χ. 3 – ε, 2 – δ)
 • Δυσκολία στο γραπτό κείμενο (ελλιπές λεξιλόγιο, συντακτικά λάθη) 
 • Αντικατάσταση γραμμάτων (γ-φ ή 9-ρ) ή λέξεων (πρόγραμμα-πράγματα), σύγχυση  γραμμάτων (θ-δ) ή συμπλεγμάτων (χόρτα-χότρα), παράλειψη (πρόχειρο-πόχειρο), πρόσθεση (πόρτα-ποράτα), αντιμετάθεση (αν-να) γραμμάτων συλλαβών ή λέξεων
 • Μη ή λανθασμένη χρήση σημείων στίξης, έλλειψη αποστάσεων μεταξύ των λέξεων, μη χρήση της γραμμής, 
 • ακατανόητη γραφή με ορθογραφικά λάθη γραμματικού (λέει-λέη) & ιστορικού τύπου (κλείνω-κλίνω)

Παρακάτω παρατίθενται δείγματα γραφής από παιδιά με

Μαθησιακές Δυσκολίες

Δείγμα 1

Δείγμα 2

Στη συμπεριφορά.

 • Δυσκολία οργάνωσης νοητικών πληροφοριών & αλληλουχιών (δυσκολία στους μήνες, δέσιμο κορδονιών, ψάξιμο σε λεξικά) 
 • Περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής (δεν μπορούν να ακούν και να γράφουν συγχρόνως και γρήγορα) 
 • Μνημονικά προβλήματα (δυσκολία απομνημόνευσης ορισμών, ονομάτων) 
 • Φτωχό λεξιλόγιο & απλή σύνταξη (δυσκολία κατανόησης πολύπλοκων οδηγιών)
 • Αδυναμία οπτικοκινητικού συντονισμού (μίμηση άλλου) & οπτικοχωρικού προσανατολισμού (δυσκολία αριστερά – δεξιά)
 • Άγχος, απογοήτευση, νευρικότητα, απροθυμία, χαμηλή αυτοεικόνα 
 • Ικανότητα σε πρακτικές δεξιότητες (κατασκευές, τέχνη κ.α.)
 • Αναλυτική & δημιουργική σκέψη – χρήση όλων των αισθήσεων (εικόνες)

Πώς μαθαίνουν τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες?

O δυσλεξικός μαθητής δεν είναι τεμπέλης! Κάνει ότι καλύτερο μπορεί. Χρειάζεται περισσότερη ώρα και ενέργεια για να κάνει αυτά που κάνει ένας συμμαθητής του.

 

Πρέπει να του δείχνουμε απευθείας αυτό που του διδάσκουμε και πρέπει να πηγαίνουμε:

 • από το εύκολο στο δύσκολο
 • από το απλό στο σύνθετο
 • από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο
 • από το οπτικό στο ακουστικό
 • σε ολόκληρη την εικόνα και μετά να εξηγούμε πως οι λεπτομέρειες χωράνε σε αυτή


Ο μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζεται

 • ένα ήσυχο, ήρεμο, δομημένο, τακτοποιημένο, σταθερό και δίκαιο   
 • περιβάλλον για να εξελιχθεί
 • μια έως δυο λεκτικές οδηγίες τη φορά
 • μικρές, απλές οδηγίες με λίγα λόγια. 
 • μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση της μάθησης 
 • να συνδυάζονται οι τρεις τρόποι μάθησης: Οπτικός, Ακουστικός, Κιναισθητικός
 • να του δίνεται κάθε ευκαιρία να εκφράζει τη δημιουργικότητα του όταν μαθαίνει
 • περισσότερο χρόνο να επεξεργαστεί αυτό που άκουσε
 • περισσότερο χρόνο να ανταποκριθεί
 • περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσει τις εργασίες του.
 • Ο δυσλεξικός μαθητής μοιάζει: να μην προσέχει. Στην πραγματικότητα είναι πιθανό να βιώνει μια αισθητηριακή υπερφόρτωση.

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε να δείχνουμε πως οι καινούργιες πληροφορίες, γνώσεις ταιριάζουν με αυτές που ήδη έχει μάθει και ότι πάντα χρειάζεται πολύ εξάσκηση σε κάθε βήμα της μαθησιακής διαδικασίας.

 

Ο αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός µελετάει τις στάσεις-πεποιθήσεις του µαθητή απέναντι στη µάθηση και συγκεκριµένα στο κάθε γνωστικό αντικείµενο και τον τρόπο που µαθαίνει. Τροποποιεί τη διδακτική προσέγγιση ώστε να µεγιστοποιούνται οι ικανότητες του παιδιού και να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος των αδυναµιών του.

Τι να κάνουμε, λοιπόν, εμείς οι γονείς, για να βοηθήσουμε το παιδί μας με μαθησιακές δυσκολίες να μην μείνει πίσω στην αποκατάστασή του και στη μαθητική του πορεία εν μέσω της πανδημίας;

 • Καθημερινή ανάγνωση: έστω και μια σελίδα την ημέρα είναι σημαντική για να βελτιωθεί η αναγνωστική ικανότητα και ταχύτητα του παιδιού μας.
 • Δίνουμε έμφαση σε αυτά που αγαπά (στο σχολείο) και μικρές δόσεις από αυτά που δεν αγαπά: εάν έχουμε ένα μαθητή με αγάπη στα Μαθηματικά  τότε δώστε κάποιο φυλλάδιο με πράξεις ή προβλήματα και μια άσκηση Γλώσσας που καλό θα είναι να λύσει προφορικά. Για παράδειγμα να κλίνει κάποιο ουσιαστικό ή να εξασκηθεί στους χρόνους των ρημάτων.
 • Αποφεύγουμε την Ορθογραφία: εάν είστε γονέας που ασχολείται με τη μαθησιακή πορεία του παιδιού του και κάνετε «σχολείο στο σπίτι», αποφύγετε να ασχοληθείτε με την εξάσκηση στην ορθογραφία, ιδιαιτέρως εάν αυτό σας ωθήσει σε τριβή και ένταση με το παιδί σας. Είναι γνωστό ότι ο γονέας έχει πολύ συγκεκριμένες προσδοκίες από το παιδί του και το να βλέπει τη δυσκολία του είναι ιδιαίτερα επίπονο καθώς προσκρούει στις ναρκισσιστικές φαντασιώσεις μας ότι τα παιδιά μας είναι τα καλύτερα. Καλό είναι να μην μπαίνετε σε αυτό το παιχνίδι και να σκέφτεστε : είμαι οδηγός του παιδιού μου ή το καταδυναστεύω; Το διδάσκω ή το τρομάζω;
 • Μην χρησιμοποιήσετε τη μελέτη για δικό σας όφελος και ικανοποίηση: πολλοί γονείς φορτώνουν τα παιδιά τους με μαθήματα και εργασίες για να ικανοποιήσουν προσωπικές τους επιθυμίες, θεωρούν ότι όσα περισσότερα δείξουν στα παιδιά τους τόσο καλύτερα θα μάθουν και θα καλύψουν τα κενά. Μια ώρα την ημέρα μελέτης, είτε αυτό είναι κάτι πιο δομημένο είτε κάτι πιο ελεύθερο αλλά και πάλι εκπαιδευτικό, είναι αρκετή.
 • Δείτε κάποιο ντοκιμαντέρ και συζητήστε το με το παιδί σας. Χρησιμοποιήστε το ως αφορμή για να αναπτύξει τις σκέψεις του και να του δώσετε ιδέες, όπως θα έκανε εάν έγραφε μια έκθεση.

 

Σεβαστείτε τη ψυχική αναστάτωση που βιώνει το παιδί: έχει χάσει τη ρουτίνα και την παρέα του. Μην το πιέζετε να είναι χαρούμενο και να μην το νοιάζει. Αφήστε το να συνειδητοποιήσει και να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα. Ο άνθρωπος είναι από τα πιο ευπροσάρμοστα πλάσματα της γης αλλά όλοι δικαιούμαστε λίγο χρόνο γιαυτό.

Παναγιώτα Βασιλοπούλου – Μούντανου

Λογοθεραπεύτρια, MSc στην Ειδική Εκπαίδευση

◦ Διδάσκουσα στην Κλινική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τμήμα Λογοθεραπείας με έδρα την Καλαμάτα
◦ Μέλος και Γεωγραφικός Εκπρόσωπος Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) για τους νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *