Όροι χρήσης Site

1 | ΓΕΝΙΚΑ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα – blog του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, η οποία έχει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.

H πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης ανάλογα με την κρίση του και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Συνιστάται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών κατά διαστήματα ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης.

Η πρόσβαση στο www.bougas-parents.gr επιτρέπεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όμως ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αποσύρει τις Υπηρεσίες του, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση. Ο Σύλλογος δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου για οποιοδήποτε λόγο.

Ο Σύλλογος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του www.bougas-parents.gr περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται, δεσμεύεται ή εγγυάται  σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες του www.bougas-parents.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους του Συλλόγου του συνόλου του περιεχομένου του.

Η χρήση του www.bougas-parents.gr από κάθε  χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση της ιστοσελίδας www.bougas-parents.gr

 

2 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

 

3 | ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Με τη χρήση του www.bougas-parents.gr  ή/και την εγγραφή σας μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:

  1. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο ως εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό σκοπό και να υποβάλετε θεμιτά σχόλια.
  2. Να μην προβαίνετε σε δόλια σχόλια. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει αναρτηθεί ανάλογο σχόλιο έχουμε το δικαίωμα να το διαγράψουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
  3. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.